3093203 การวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์


ผู้สอน
ผศ. ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 14 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
3093203 การวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา
29172

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คำอธิบายวิชา

3093203 การวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books