3093203 การวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์


Teacher
ผศ. ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
Current sign in at about 1 month ago

Title
3093203 การวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

Class ID
29172

School
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Description

3093203 การวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books