3093203 การวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์


Pengajar
ผศ. ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
Waktu masuk saat ini pada sekitar 1 bulan ago

Keterangan
3093203 การวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

Nomor Identifikasi Kelas
29172

Sekolah
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Keterangan

3093203 การวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books