homeวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
person
ดรากีรา แวอูมา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2918

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /1  จำนวน 3 หน่วยกิจ หน่วยที่เรียน การรู้จักตัวเลข ค่าของเลข การบวก ลบ เลข  รูปทรงต่างๆในรูปเรขาคณิต 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)