homeวิชาภาษาไทย ป.5
personperson_add
วิชาภาษาไทย ป.5

ผู้สอน
นางสาว อัญชเกศ ผุดพัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาภาษาไทย ป.5

หมายเลขของวิชา (Class ID)
2925

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชานี้เป็นวิชาภาษาไทย ในชั้นประถมสึกษาปีที่ 5 ตามมาตรฐานการเรียน การสอน จะฝึกให้เด็กปฏิบัติได้ตามทักษะ การอ่าน การเขียน การพูด การฟัง และการดู มีวรรณกรรม และวรรณคดี 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)