ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญแข แซ่ลิ่ม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การใช้ภาษาไทย 2/60


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29259

สถานศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาบังคับ กลุ่มภาษา หมวดการศึกษาทั้วไป หลักสูตรสถาบันการพลศึกษา