homeคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2
person
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2

ผู้สอน
นางสาว คอปือเส๊าะ อะแด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2926

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 

จำนวน 5 หน่วยกิต

เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการสอน

- เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งพัน และศูนย์

- เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)