homeคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2
personperson_add
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2

ผู้สอน
person
นางสาว คอปือเส๊าะ อะแด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2926

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 

จำนวน 5 หน่วยกิต

เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการสอน

- เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งพัน และศูนย์

- เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)