833104 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
ผู้สอน

ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 27 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
833104 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29330

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา 833104 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 

รายวิชาบังคับ นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2560


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.