ผู้สอน
อาจารย์ สุกมล มุ่งพัฒนสุนทร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาประเด็นปัญหากับการพัฒนาในประเทศอาเซี่ยน 2.60


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29385

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาประเด็นปัญหากับการพัฒนาในประเทศอาเซี่ยน 2.60 โดยอ.สุกมล มุ่งพัฒนสุนทร