การจัดการกีฬาชั้นปีที่ 2 สพล.ตรัง


ผู้สอน
กฤตยศ สิงห์สุขุม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการกีฬาชั้นปีที่ 2 สพล.ตรัง

Class ID
29439

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง
คำอธิบายวิชา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)