บช1-59
ผู้สอน

นูรีซัน บาหะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
บช1-59

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29502

สถานศึกษา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.