การทำโครงงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
ผู้สอน

พิชญาพรรณ สนิทใจ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การทำโครงงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29532

สถานศึกษา
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

1.เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำโครงงานและหลักการพื้นฐานการเขียนโปรแกรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.