ผู้สอน
สุพรรณิกา มหาสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29534

สถานศึกษา

โรงเรียนนาบอน


คำอธิบายชั้นเรียน

รู้ เข้าใจ เกี่ยวกับ

คำอธิบายรายวิชา เอาสาระย่อยมาเขียนอธิบาย ประโยคแรกมาตราฐานและตัวบ่งชี้ ประโยคสุดท้ายฝึกปฎิบัติใช้งานได้