เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ซอฟต์แวร์นำเสนองาน ส่วนใหญ่นิยมใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft PowerPoint ซึ่งได้รับความนิยมอย่าง แพร่หลาย เพราะการแสดงผลสามารถดึงดูดความสนใจ สามารถแสดงข้อความในลักษณะที่จะสื่อความหมายได้อย่างง่าย มีวิธีการเรียกใช้งาน พิมพ์ข้อความ การแทรกภาพนิ่ง การตกแต่งเพิ่มเติม และการแสดงงานนำเสนอ