การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้สอน

สุดารัตน์ ศักดิ์จ้าย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29540

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

ซอฟต์แวร์นำเสนองาน ส่วนใหญ่นิยมใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft PowerPoint ซึ่งได้รับความนิยมอย่าง แพร่หลาย เพราะการแสดงผลสามารถดึงดูดความสนใจ สามารถแสดงข้อความในลักษณะที่จะสื่อความหมายได้อย่างง่าย มีวิธีการเรียกใช้งาน พิมพ์ข้อความ การแทรกภาพนิ่ง การตกแต่งเพิ่มเติม และการแสดงงานนำเสนอ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.