เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หน่วยรับข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผู้เรียนบอกอุปกรณ์ของหน่วยรับข้อมูลได้ 

ผู้เรียนอธิบายการทำงานของหน่วยรับข้อมูลได้ 

ผู้เรียนสามารถใช้งานหน่วยรับข้อมูลแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องได้ 

ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการใช้งานอุปกรณ์หน่วยรับข้อมูลให้เต็มประสิทธิภาพ