ศิลปะเเละดนตรี
ผู้สอน

จิราภรณ์ ใจเสงี่ยม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ศิลปะเเละดนตรี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29594

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

เกี่ยวกับการใช้สี ผสมสี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.