ผู้สอน
จันจิรา ประดัศิลป์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาจิตวิทยาทั่วไป


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29603

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยปทุมธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายและความเป็นมาของวิชาจิตวิทยา อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์