homeคณิตศาสตร์ ชั้น อนุบาล 2/2
personperson_add
คณิตศาสตร์ ชั้น อนุบาล 2/2

ผู้สอน
person
นางสาว มารีนา สาและ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ ชั้น อนุบาล 2/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2962

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนให้เด็กรู้จัก บวก  ลบ  คูณ  หาร  


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)