homeคณิตศาสตร์ ชั้น อนุบาล 2/2
person
คณิตศาสตร์ ชั้น อนุบาล 2/2

ผู้สอน
person
นางสาว มารีนา สาและ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ ชั้น อนุบาล 2/2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2962

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สอนให้เด็กรู้จัก บวก  ลบ  คูณ  หาร  


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)