60-4-1-29-ปฐมวัย
ผู้สอน

ศิริรัตน์ นาคครุฑ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
60-4-1-29-ปฐมวัย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29673

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบการสร้างรายวิชาในการสอนระดับปฐมวัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.