60-4-1-30-ปฐมวัย
ผู้สอน

ธัญญลักษณ์ สีมารักษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
60-4-1-30-ปฐมวัย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29677

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเนาว์

คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบการสร้างรายวิชาในระบบ ClassStart สำหรับหลักสูตร ป.บัณฑิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.