60-4-1-19-00-ปฐมวัย
ผู้สอน

นางสาวจันทร์จิรา เดชอุดม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
60-4-1-19-00-ปฐมวัย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29697

สถานศึกษา
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฐมวัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.