60-4-1-07 สังคมศึกษา-61
ผู้สอน

อรุณี อ๊อดยงค์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
60-4-1-07 สังคมศึกษา-61

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29708

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

ทรัพยากรในท้องถิ่นของต้นเอง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.