ผู้สอน
นันทวัฒน์ เนตรเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

1132213 การศึกษาภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29716

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา ปี4 เทอม 2/2560