บ้านคณิตครูต๊ะ
ผู้สอน

รัฐพล ปัญญาใส

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
บ้านคณิตครูต๊ะ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29759

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนและส่งงานวิชาคณิตศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.