เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อะตอมง่ายนิดเดียว โดยครูพี่ไนท์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้จัดขึ้นโดยครูพี่ไนท์ เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เรื่องแบบจำลองอะตอมในวิชาเคมี