คำเป็นคำตาย
ผู้สอน

ณัฐธิดา โลหะรักษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คำเป็นคำตาย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29789

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไม้ขาว

คำอธิบายชั้นเรียน

                  คำเป็น คำตาย

                        คำเป็น

   1.  คำประสมด้วยสระเสียงยาว ในแม่ ก กา
     รวมทั้งสระเสียงสั้น อำ ใอ ไอ เอา
   2.  คำที่สะกดในแม่ กง กน กม เกย เกอว
     ตัวอย่างคำเป็น มา / ทำไม / ของ / คน /  / สาย / กาว                        คำตาย

    1.  คำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น ในแม่ ก กา
     ยกเว้น สระเสียงสั้น  อำ  ไอ  ใอ  เอา
    2.  คำที่สะกดในแม่  กก  กด  กบ
     ตัวอย่างคำตาย จะ / มัก / สัตว์ / ตับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.