คณิตศาสตร์ชั้น ป.4
ผู้สอน

ซอฟียะห์ อูมะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ชั้น ป.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29791

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ

คำอธิบายชั้นเรียน

จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม

  • จุด คือ สิ่งที่ใช้แสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆ เพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าอยู่ในตำแหน่งใด นิยมใช้ชื่อจุดเป็นตัวอักษร เช่น .ก อ่านว่า  จุด ก
  • เส้นตรง เส้นตรงมีความยาวไม่จำกัด  และไม่คำนึงถึงความกว้างของเส้นตรง
  • ส่วนของเส้นตรง    คือ  ส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลาย  2 จุด
  • รังสี   คือส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลายเพียงจุดเดียว
  • มุม   คือ รังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกัน  เรียกรังสีสองเส้นนี้ว่า แขนของมุมและเรียกจุดปลายที่เป็นจุดเดียวกันนี้ว่า จุดยอดมุม

ชนิดของมุม

มุม เกิดจาก รังสีหรือส่วนของเส้นตรงสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกัน จุดนี้เรียกว่า จุดยอดมุม และรังสีหรือส่วนของเส้นตรงแต่ละเส้นเรียกว่า แขนของมุม

การเรียกชื่อมุม  จะเรียกด้วยตัวอักษรทั้งสามตัว  ซึ่งจะเรียกชื่อจุดบนแขนของมุมข้างหนึ่งข้างใดก่อนตามด้วยชื่อจุดยอดมุม  และชื่อจุดบนแขนของมุมข้างที่เหลือตามลำดับ  หรืออาจเรียกชื่อมุมตามชื่อจุดยอดมุม

มารู้จัก ชนิดของมุม ต่างๆกันเถอะ

มุมฉาก  คือ  มุมที่มีขนาดเท่ากับ  90  องศา

มุมแหลม  คือ  มุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉาก  เป็นมุมที่มีขนาดมากกว่า  0  องศา  แต่ไม่ถึง  90  องศา

มุมป้าน  คือ  มุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉาก  แต่ไม่ถึง  2  มุมฉาก  เป็นมุมที่มีขนาดมากกว่า  90  องศา  แต่ไม่ถึง  180  องศา

มุมตรง  คือ   มุมที่มีขนาดเท่ากับ  180  องศา  หรือ  2  มุมฉาก

มุมกลับ คือ  มุมที่มีขนาดใหญ่กว่า  2  มุมฉาก  แต่ไม่ถึง  4  มุมฉาก  เป็นมุมที่มีขนาดมากกว่า  180  องศา  แต่ไม่ถึง  360  องศา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.