เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษ ป.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หทัยชนก เพ็งหนู

โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม

เรื่อง การใช้ This/That

คำศัพท์ที่ใช้สำหรับการบ่งบอกตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ คำเหล่านี้เราสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน ในบางครั้งเราอาจจะมองข้ามมันไป ทำให้นำไปใช้ไม่ถูกต้อง คำที่ใช้บ่งบอกตำแหน่ง ที่นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย This, That,

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.นักเรียนสามารถออกเสียงประโยคคำถาม what’s this/hat? ได้ถูกต้อง
2.นักเรียนสามารถใช้ประโยค what’s this/that? ถามเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ไกลตัวได้ถูกต้อง
3.นักเรียนสามารถใช้ประโยค It’s a ______.เพื่อบอกหรือแสดงสิ่งของได้ถูกต้อง

1. This (นี่)
เราจะใช้คำว่า This ในการบ่งบอกถึงสิ่งที่เป็นเอกพจน์ ที่อยู่ใกล้ผู้พูด หรืออยู่ที่ผู้พูด 
เช่น This is a pencil. (นี่คือดินสอแท่งหนึ่ง) 
แสดงว่าดินสอแท่งนี้จะต้องอยู่ใกล้ผู้พูด หรืออยู่ที่ผู้พูดเลย


2. That (นั่น)
เมื่อเราต้องการพูดถึงสิ่งที่เป็นเอกพจน์ที่อยู่ไกลผู้พูดออกไป เราจะใช้คำว่า 
That แทน เช่นThat is a red car. (นั่นคือรถยนต์สีแดงคันหนึ่ง)

ตัวอย่าง