เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เกษม สุขช่วย

โรงเรียนบ้านไร่พญา

                                                     การเขียนเรื่องตามจินตนาการ


                  การเขียนเรื่องตามจินตนาการ คือ การเขียนเรื่องที่มาจากความคิด ความรู้สึก ความใฝ่ฝัน ของผู้เขียนเอง เป็นการเขียนแบบอิสระ ผู้เขียนควรมีความคิดสร้างสรรค์และช่างสังเกต

                   หลักในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ

                   ๑.  คิดแนวเรื่องที่ต้องการจะเขียน

                   ๒.  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะเขียน

                   ๓.  คิดเรื่องตามจินตนาการของผู้เขียนว่าจะมีใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไรบ้าง

                   ๔.  วางโครงเรื่อง ลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง เรียบเรียงเรื่องราวให้ต่อเนื่องกัน

                   ๕.  ในการตั้งชื่อเรื่องควรตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจและสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง

                   ๖.  เขียนด้วยลายมือบรรจง เรียบร้อย รักษาความสะอาดในการเขียน เลือกใช้ภาษาที่สุภาพ  ถูกกาลเทศะเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง

                                                           

                                    อย่าลืม ฝึกเขียนเรื่องจากจินตนาการอันสร้างสรรค์ของเรากันบ่อย ๆ นะครับ