การเขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.6
ผู้สอน

เกษม สุขช่วย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การเขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29795

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่พญา

คำอธิบายชั้นเรียน

                                                     การเขียนเรื่องตามจินตนาการ


                  การเขียนเรื่องตามจินตนาการ คือ การเขียนเรื่องที่มาจากความคิด ความรู้สึก ความใฝ่ฝัน ของผู้เขียนเอง เป็นการเขียนแบบอิสระ ผู้เขียนควรมีความคิดสร้างสรรค์และช่างสังเกต

                   หลักในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ

                   ๑.  คิดแนวเรื่องที่ต้องการจะเขียน

                   ๒.  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะเขียน

                   ๓.  คิดเรื่องตามจินตนาการของผู้เขียนว่าจะมีใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไรบ้าง

                   ๔.  วางโครงเรื่อง ลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง เรียบเรียงเรื่องราวให้ต่อเนื่องกัน

                   ๕.  ในการตั้งชื่อเรื่องควรตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจและสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง

                   ๖.  เขียนด้วยลายมือบรรจง เรียบร้อย รักษาความสะอาดในการเขียน เลือกใช้ภาษาที่สุภาพ  ถูกกาลเทศะเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง

                                                           

                                    อย่าลืม ฝึกเขียนเรื่องจากจินตนาการอันสร้างสรรค์ของเรากันบ่อย ๆ นะครับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.