ระบบหายใจ มัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้สอน

กุลสตรี แซ่หลี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ระบบหายใจ มัธยมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29816

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

การหายใจของคน

การหายใจของคนประกอบด้วย 2 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ 

1. การหายใจภายนอก (external respiration) เป็นการนำอากาศเข้าสู่ปอด การแลกเปลี่ยนแก๊ส ระหว่างปอดกับเลือด 

2. การหายใจภายใน (internal respiration) การขนส่งแก๊สจากเลือดไปยังเซลล์และเนื้อเยื่อ ซึ่งจะทำ ให้ได้พลังงานในรูปของความร้อนทำให้ร่างกายอบอุ่นและ ATP ที่นำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของเซลล์ซึ่งเป็น จุดประสงค์สำคัญที่สุดของการหายใจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.