เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Infographic

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นเรียนนี้เป็นการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้การสร้างผลงาน Infographic ผ่านการสร้างชิ้นงานของตนเอง ด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ เช่น เทคนิคการเลือกพาเลทสี การจัดวางองค์ประกอบภาพ การสร้างภาพ แผนภูมิ กราฟ ไอคอน ตาราง การตั้งค่าการเคลื่อนไหว ซึ่งความรู้เหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงาน Infographic ของตนเองได้ในที่สุด