ผู้สอน
จตุรภัทร รัตนมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เครื่องหมายและตัวดำเนินการในภาษา C ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29912

สถานศึกษา

สถานศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมายและตัวดำเนินการในภาษา C ( K )

2. นักเรียนสามารถอธิบายเครื่องหมายและตัวดำเนินการในภาษา C ได้( P )  

3. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ชื่นชอบ และมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ทางการเรียน (A)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.