ดียานา ซี
ผู้สอน

มัยญีดะห์ เจะนิ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ดียานา ซี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29933

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

คำอธิบายชั้นเรียน

เทส เทส


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.