มัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี