เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ครูพี่ลี่ เรื่องวิทย์วิทย์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพราะวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เข้ามาเรียนด้วยกันนะครับ 👨🏻‍🔬