homeม.2/1
personperson_add
ม.2/1

ผู้สอน
นางสาว เพ็ญนภา ปรีดา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.2/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
300

สถานศึกษา
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

cheeky....


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)