ผู้สอน
ดร. ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

IC Plain Products PSU


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30004

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

IC Plain Products PSU