ผู้สอน
นายพรหมินทร์ ตะเคียนงาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ประวัติศาสตร์ไทย สค23104


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30024

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองใหญ่


คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนทางออนไลน์ในช่องนี้