ผู้สอน
นายอนิรุทธ์ ตันตระกูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค33104(ม.ปลาย)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30044

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด


คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษาที่ลงเรียนวิชานี้เข้าชั้นเรียนออนไลน์