ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค 33104 (ม.ปลาย)
ผู้สอน

ไพศาล ทองโชติ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค 33104 (ม.ปลาย)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30056

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.