ผู้สอน
อรพรรณ คุณจันดา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทยพื้นฐาน (Basic Thai) ๒๐๐๐-๑๑๐๑


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30084

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทยพื้นฐาน (Basic Thai) ๒๐๐๐-๑๑๐๑