เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ป.6)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คุณครู ครูขนิษฐา วงษ์ระคร

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์