homeประถมศึกษาปีที่ 5
person
ประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
นาย ภูมิพัฒน์ ยอดใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประถมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
301

สถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส

คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นเรียนที่กำลังทดลองใช้ครั้งงแรก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)