ประถมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนที่กำลังทดลองใช้ครั้งงแรก