พละศึกษาพิเศษ
ผู้สอน

ธนาธิป ตั้งคำ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
พละศึกษาพิเศษ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30118

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

สมศักดิ์  เครือเอื้ัออาชว์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.