ห้องเรียนหรรษาภาษาไทยป.๕
ผู้สอน

รพีพร พลดงนอก

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนหรรษาภาษาไทยป.๕

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30164

สถานศึกษา
โรงเรียนพิชญบัณฑิต

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดสื่อการเรียนการสอน เกี่ยวกับภาษาไทยป.5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.