เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ครูแก้ว @ภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภิญญดา เพ็งโสภา

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ห้องเรียนนี้ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย