ผู้สอน
ทักษ์ดนัย แก้วกอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.2/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30182

สถานศึกษา

โงเรียนห้วยกรดวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน