การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ภาคสมทบ
ผู้สอน

รวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ภาคสมทบ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30183

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ใช้สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ระับปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคสมทบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.