เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นงค์นภา จำปาเรือง

โรงเรีพระปริยัติธรรม แผนกสามัศึก วัดโคเขตตาราม

ห้องเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1