เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ผู้สอน

นาย สูดีรมัน อีแต

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30327

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.