วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องวัฎจักรของน้ำ คุณครูมนัสศลิน แววไธสง
ผู้สอน

มนัสศลิน แววไธสง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องวัฎจักรของน้ำ คุณครูมนัสศลิน แววไธสง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30345

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านกระเบื้อง

คำอธิบายชั้นเรียน

บทที่ 1 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.